Høringssvar fra Heidi Fureli

Dato: 21.03.2022

Jeg er i mot dette her, og for frihet og menneskerettighet