Høringssvar fra Harry Lysvand

Dato: 21.03.2022

Å innføre ett coronapass er og blir det samme som ett sosial kredittsystem lik som Kina. Dette er grunnlovsstridig og vårt storting har ikke ett mandat til å gjøre dette på vegne av folket som di representerer. Det er heller ikke faglig og kunnskapsbasert vurderinger som ligger til grunn. Som innbygger i Norge vil jeg på det sterke gå imot ett slikt pass. Som en representant for enkeltmenneske vil jeg si at å innføre ett slikt pass bryter med mine menneskerettigheter som vi idag har. Disse rettighetene er godkjent og innført av vårt storting og kan ikke endres .