Høringssvar fra Eva Efterdal

Dato: 20.03.2022

Er ikke enig i forlengelse av midlertidige forskriftshjemmelen. Ser ikke på oppsamling av personer i karantene på,hotell, leir osv som fornuftig, det er heller ikke hensiktsmessig med tanke på å forhindre smitte.