Høringssvar fra Ingunn

Dato: 21.03.2022

Nei til forlengelse av hjemlene i smittevernloven.

Nei til å forlenge midlertidige hjemler i helseberedskapsloven.

Altfor kort høringsfrist!