Høringssvar fra Christian Dalstø

Dato: 20.03.2022

Jeg stemmer NEI til disse drakoniske forslagene. Har deres ondskap ingen grenser?