Høringssvar fra Bjørn Halvor Enciso Kvilhaug

Dato: 10.03.2022

Korona sertfikat må total forbys inkludert tvangs testin og tvangs vaksinering.

Ikke et eneste korona sertifkat kan hindre smitte, nå ser vi godt dokumentert fra mange land at selv med land som er så og si 100% vaksinerte, her i Norge ligger dødligheten på over 16% enn normalt selv etter folk er vaksinert, klar tale fra Begravelse byråene.

Hvem obduserer de døde om de er død av vaksinen eller med, nesten ingen blir obusert, ja det var bare blodpropp, helt normalt, nei det er ikke Normalt at friske fotball spillere som faller død om på fotballkamper og andre idrets arangemang.

Jeg skrev et lengre hørings brev ved første høring som gikk ut den 04.03.2022 så nå dette, jeg regner med at mitt forrige også er gyldig pluss dette når det viser seg at land etter land øker dødeligheten etter vaksinene er tatt.

Nå innrømme selv vaksine produsentene i de hemmelig stemplede dokumenter som de har måtte nå frigis etter domsavsigelser, det står det etter som advokater har fått tilgang til disse hemmelige docukumentene sier klart i fra hvor farlige vaksinene er, og da må documentene som Erna Solberg regjeringen også er unntatt offentligheten fritid for offentligheten før en slik høring kan settes ut, først da kan folk og inviterte hørings instanser få sette seg inn i hva alt dette handler om ikke før, men det er skremmende nok diktaturet til styresett vil bli om dette hørings notatet blir stående.

Oppsummering.: Kort forklart, hørings notaten og tiltakene som er nevnt i utkastet fra regjeringen det må forkastes, blir det vedtatt så er Norge en diktaur stat.

Dette hørings notatet bryter med menneskerttighetene og ved grunn verdiene i den Norske Grunnloven om fritt å bestemme over egen kropp og frikhets berøvese ved at folk kan nektes å ferdes på offentlige stede og gå på offentlige tilstelninger og sammenkomster.

Slik hører hjemme i gamle DDR og ikke i 2022 sitat slutt.