Høringssvar fra Lydia Elisabeth Muilwijk

Dato: 20.03.2022

Jeg ønsker ikke at nevnte hjemler forlenges, da disse ikke er medisinskfaglig begrunnet.