Høringssvar fra Ann Kristin Huseby

Dato: 17.03.2022

NEI

All fornuft sier at et koronapass er feil. Dette gir et feil signal, og misbruker våre rettigheter. Alle mennesker er like mye verdt, og segregering har aldri vært positiv gjennom historien.

Ta til fornuft nå kjære politikere💛