Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 195477

Dato: 05.03.2022

Vær så snill å ikke gjennomfør dette slik at vi blir å leve i et dystopi samfunn.

Dette bryter Nurnberg konvensjonen, menneskerettigheter og leder til apartheid i det norske samfunn. Det må forkastes.