Høringssvar fra NinaLita Fossberget Eggen

Dato: 08.03.2022

Det er IKKE behov forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien. Folk tar eget ansvar når de føler behov for det i forhold til koronapandemien.

NinaLita F Eggen