Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 578444

Dato: 21.03.2022

Jeg er helt imot dette, fordi det strider imot menneskerettighetene og retten til frihet og til bestemme over egen kropp og helse. Skal vi åpne for lover og regler som minner om diktatur? NEI!