Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 371544

Dato: 20.03.2022

Nei, dette er absolutt nei til. Et skuespill uten like dere driver med.