Høringssvar fra Ingriid Stella Oppebøen

Dato: 20.03.2022

NEI TIL FORLENGELSE AV MIDLERTIDIGE FORSKRIFTSHJEMLER I SMITTEVERNLOVEN OG HELSEBEREDSKAPSLOVEN FOR HÅNDTERING AV KORONAPANDEMIEN!
Dere kommer ingen vei med alt dette tullet.
Ethvert menneske har grunnleggende medfødte universelle friheter og rettigheter – som er ukrenkelige.
Gi dere nå. Vi er lei. Jeg ønsker at dette forslaget forkastes.