Høringssvar fra Forbund for antistatlig tankegods

Dato: 21.03.2022

Ut fra den uforholdsmessige risikoen ved 99,997-99,999 % sjanse for å overleve covid opp i mot omfanget av frihetsberøvelse ved disse tiltakene, så fremstår dette som en svært aggressiv markedsføring av covid vaksiner. Dette etter at en sekvens av Modernas sekvens ble funnet i Covid 19.

I tillegg ble det i dokumentene fra Pfizers forsøk forut for godkjenningen av CDC, som ble frigitt fra 75 års taushetsplikt etter en dom i Texas, avdekket at 1223 forsøkspersoner døde på under 90 dager. I tillegg var det 9 sider tettskrevne sider med ulike typer bivirkninger (f.o.m. side 30), mange av de svært alvorlige.

Når man ser dette i sammenheng med ekstra betaling til sykehus m.m. for covid diagnoser og covid som årsak til dødsfall. Så virker dette som en måte å skremme opp folket, slik som Erna anbefalte på World Economic forum i Davos i 2017. Dette er så langt unna informert samtykke og ivaretakelse av Nürnbergkoden som det går an å komme.

Det kan på ingen måte rettferdiggjøre at en videreføring av de midlertidige tiltakene skulle være forsvarlig og forholdsmessig. Da ville de jo ikke være midlertidige.

I tillegg har det norske folk blitt ilagt ufattelig store kostnader for disse vaksinene.

Vi vet jo snart alle at målet er det digitale passet, som ble begynt forhandlet med WHO, EU og ca 194 land nå. Hvor WHO ønsker et forpliktende og langvarig samarbeid mellom offentlig og privat (dvs på folkets regning styrt av private multinasjonale selskaper. Der helse kan kobles til forskning, innovasjon, finans og transport. Så de som ikke har grønt covid pass ikke kan benytte seg av banktjenester og transport og kan utestenges fra samfunnet.

Folket vil på ingen måte samtykke til dette, og forslaget om midlertidig forlengelse på veien dit må forkastes. Dere har ingen rett til å bestemme over frie levende mennesker, som kan bevege seg fritt etter Grunnloven paragraf 106 og 93 har rett til liv, frihet og eiendom og etter naturretten.