Høringssvar fra Daniel Andreas Ytterstad

Dato: 20.03.2022

Nei, dette er å bevege seg i feil retning. Dette er på ingen måte ønskelig og strider mot en rekke nasjonale og internasjonale lover og regler.

Jeg ønsker frihet og rettferdighet for alle. Jeg ønsker at all korrupsjon opphører umiddelbart og rettes opp i på beste mulig måte for hele menneskeheten. Jeg ønsker en tilstand av harmoni og nestekjærlighet over hele kloden. Jeg ønsker kollektiv- fred og positiv vekst.