Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 485744

Dato: 20.03.2022

Håndteringen av covid har vært en nasjonal katastrofe.

Covid skulle fra første stund ha blitt behandlet som man ville behandlet en kraftig influensa, og med de retningslinjer og planer man allerede hadde.

Å be om å forlenge disse katastrofale "midlertidige hjemlene" er en hån mot befolkningen og alt som heter sunn fornuft.