Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 627413

Dato: 21.03.2022

Jeg ønsker ikke innføring av korona pass