Høringssvar fra Linda Olderkjær

Dato: 17.03.2022

I eit godt demokrati, som Noreg har vore til no, trenger ein ikkje slike lover som det her vil innføre ein forlengelse av. Med alt som etter kvart har kome fram, og fortsatt kjem fram rundt covid-19 og vaksinen som blir presset på folk, ser ein at slike lover og reglar rett og slett blir farlige for alle. Om det kjem ein farlig pandemi, som faktisk tar livet av veldig mange mennesker, vil folk på eget initiativ ønske å ta ein vaksine. Det vil aldri finnes eit behov for å ha eit "pass" å vise fram for å kunne utføre sine daglige sysler, reise, eller å leve sitt liv. Dette er kun for å kontrollere mennesker og har på ingen måte ein helsemessig gevinst, eller meining. Dette vil vi ikkje ha, vi er frie, oppegående, tenkjande mennesker med følelsar og instinkt. Me kan ikkje og skal ikkje undertrykkjast, me vil bevare demokratiet vårt slik det var meint å vera. Nei til nokon som helst form for helsepass/koronapass, eller andre restriksjoner på vår menneskerett som frie individ, med frie tanker og meininger.