Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 550532

Dato: 21.03.2022

Jeg er imot dette forslaget og ber om at det slettes i sin helhet.

Jeg er for frihet og vern av menneskerettigheter.