Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 139524

Dato: 09.03.2022

Det er ingen behov for å videreføre smittevernslovene. Korona er ingen farlig sykdom lenger. Menneskerettigheter har blitt brutt i denne tiden som har vært.