Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 204127

Dato: 11.03.2022

Nei til forlengelse av midlertidig forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien av følgende grunner:

- Det er ingen grunn for en slik forlengelse da vi ikke har en farlig pandemi i Norge i dag.

- Tiltakene tilknyttet koronapandemien har vært svært inngripende og uforholdsmessige og er ikke en demokratisk rettsstat verdig.

- En ytterligere forlengelse betyr at smittevern trumfer rettsstatsprinsippene.

- Høringsfristen for dette forslaget er ulovlig kort, og det er grunn til å stille spørsmål ved hvorfor dette haster sånn.