Høringssvar fra Marianne Kvisle

Dato: 19.03.2022

Nei til forlengelse av midlertidig forskriftshjemler i smittervernslover og helseberedskapslover. Nok er Nok!