Høringssvar fra Anne C D

Dato: 21.03.2022

ET ABSOLUTT NEI!

Det er direkte umoralsk å påføre folk en TVANG til å ta en sprøyte som Pfizer og Moderna måtte innrømme er Genterapi og ikke vaksine. Det er i tillegg så mange bivirkninger at skadene det påfører mennesker er overstigelig høye! Å tvinge folk til å ta en genterapisprøyte, strider mot både menneskerettighetne, Grunnloven og Nürnbergdokumentet, som klart sier at ikke noe menneske skal tvinges til å ta noe i sin kropp som de ikke vet hva er. Har man ikke i Norge lært noe av 2.verdenskrig og lidelsene som bl.a Mengele påførte folk?

Nå vil regjerningen også lage en pariakaste. Media, Regjeringen, FHI og diverse politikere har ført en stygg retorikk som har ført til splittelser i familier og blant venner.

FHIs anbefaling om forlengelse fram til 1. juli 2023, mangler medisinske begrunnelser. Det er utelukkende for å tilfresstille EU's direktiv som skal tre i kraft 1. juli 2023, og har ingen ting med nordmenns folkehelse å gjøre.

Disse midlertidige bestemmelsene i smittevernloven som har blitt forlenget to ganger, påstås her å ha gitt Kongen kompetanse til å gi forskrift om hvor og hvordan personer som reiser inn til Norge, skal gjennomføre karantene for å motvirke overføring av SARS-CoV-2. Hvilke vitenskapelige faktabaserte kunnskaper kan dokumenteres for å verifisere slike påstander?

Smittevernloven i den utformingen den har nå, bør i høyeste grad opphøre. Alle forsøk via smutthull i diverse lovverk på å innføre koronasertifikat må stanses med øyeblikkelig virkning og den midlertidige smittevernloven som er nå skal prøves for domstolene.

Dette er direkte umoralsk og vil splitte befolkingen og påføre mange store lidelser, inkludert angst og depresjon. Det er NOK nå!!!! Grensen er nådd for lenge siden!

Fri dere fra WHO, som ikke lenger arbeider for HELSE, kun for å tjene penger selv! De har null tillit!