Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 417416

Dato: 20.03.2022

Nei, dette er ikke akseptabemt