Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 607032

Dato: 21.03.2022

Synes det er en dårlig idé å forlenge hjemlene for tiltakene som har vært brukt de siste to årene. Alt tyder på tiltakene har skadet mer enn sykdommen. Nordmenn har bedre helse enn folk i de fleste andre land, og det er lite sannsynlig at vi vil rammes hardt av sykdom. I tillegg er 90% av befolkningen vaksinert.