Høringssvar fra Artha Helseconsult AS

Dato: 07.03.2022

Ut fra vitenskap er det ikke lengre behov for tiltak av noen art, og det er ikke behov for forbehold om nye varianter. En normal, naturlig variant-utvikling går fra varianter som er mere farlige til mindre farlige, og fra varianter med normal smitteutbredelse til varianter med høyere smittsomhet. Dette er hva vi har sett med omicron som siste ledd i SARS COV 2 virusets variantutvikling. Nå begynner befolkningen å immun mot viruset, og det er mulighet for gruppeimmunitet hvis utviklingen får fortsette normalt og naturlig. Da blir man immun også overfor fremtidige varianter. Det var ikke behov for nedstengning av samfunnet på noe tidspunktni pandemien, og det er ikke argumentert på seriøst vitenskapelig grunnlag for at nedlukking, maskering av befolkningen, avstand eller isolasjon hadde noe rasjonale, og heller ikke at det har hatt den minste virkning. Spesielt er tiltak overfor barn et helt og holden uvitenskapelig tiltak som ikke eier rasjonale. Det å forlenge muligheten for tiltak i tilfelle nye varianter og nye sykdomsbølger savner vitenskapelig fundert argumentasjon, og må forkastes som en nasjonal og internasjonal villfarelse, og det er på høy tid å komme tilbake til vitenskap og evidensbasert medisin, og vekk fra politikerbasert medisinsk praksis, som jo nå i ettertid har vist seg som en katastrofal utvikling, ikke bare vitenskapelig sett, men også juridisk, menneskerettslig og grunnlovsmessig. Avlys resten av planene, dropp underkastelsen under den privateide organisasjonen WHO, og ikke minst, skrinlegg digital ID i alle former og fasonger idet det strider mot alt som er bygget opp av menneskelige, gode normer, retningslinjer og prinsipper i Norge og verden generelt. Det er ikke behov for forlengelse av noen bestemmelser, og jeg ber om at alle nye tiltak og muligheten for å innføre disse forkastes.