Høringssvar fra Inge Andrè Kristiansen

Dato: 08.03.2022

NEI til forlengelse av unntaksregimet.

Det finnes ingen pandemi i Norge nå, og det gir ingen mening å forlenge disse hjemlene i smittevernlov og helseberedskapslov. Omikron er ingen «allmenfarlig sykdom», og forslaget er dermed opplagt lovstridig. Forslaget bør i sin helhet og for all fremtid forkastes, og det sporenstreks.

Spørsmålet er vel heller hvorfor det ikke er igangsatt en større utredning/evaluering av effekten og konsekvensene ved innførte tiltak under «pandemien». Belastningen ved disse strenge tiltakene har opplagt gjort større skade enn nytte.

Smittevernstaten er en trussel mot rettsstaten, og derved en trussel mot det frie, demokratiske samfunn.

Det er opplagt at dette er et motbydelig og lovstridig forsøk på å innføre Smittevernstaten permanent på bekostning av Rettsstaten.