Høringssvar fra Kari B

Dato: 16.03.2022

Nei nei nei. Nå må våre folkevalgte stoppe. De skal jobbe for folkets beste, men det som skjer og har skjedd, er det stikk motsatte.