Høringssvar fra Jeanette Kvalvåg

Dato: 10.03.2022

Jeg sier NEI, og ber om at dette forslaget forkastes.