Høringssvar fra Lars Hellan

Dato: 10.03.2022

Er helt uening i å forlenge disse midlertidige tiltakene.
Spesielt nei til Tvangs vaksinering og bruk av corona pass, hvis dere tenker på
å innføre dette igjen. Det er jo land som har gått helt bort fra korona tiltakene
allerede.