Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 100730

Dato: 08.03.2022

Nok er nok- trodde jeg bodde i ett demokratisk land, men det ser ikke ut til å stemme lenger dessverre.

NEI til dette forslaget