Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 323146

Dato: 18.03.2022

Jeg er i mot forslaget om midlertidige forskriftshjemler om forlengelse av helse beredskapsloven og smittevernloven for håndtering av koronapandemien. De griper inn i folkets naturlige rett til å ta egne valg over egen kropp og bryter med menneskerettighetene og alle prinsipper av anstendighet og respekt for menneskers frihet i et demokratisk samfunn.

Dessuten viser koronahåndteringen de siste to år, at en slik forlengelse kan misbrukes og kan være uforholdsmessig.

Jeg sier NEI til dette og ber om at forslaget om forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien forkastes.

Jeg sendte også inn et høringssvar til den forrige høringen den 4. mars som gikk på noe av det samme. Og svaret er fortsatt det samme! Jeg synes det er frekt å prøve å lure seg unna over 20 000 høringssvar, med å forandre ordlyden. At høringsfristen er 3 uker er også skandaløst. Er det et forsøk på å kneble demokratiet og få gjennomsalg for en høring som rekordmange er imot. Normalen er vel at denne typen høringer før bare noen håndfuller svar.

Hvorfor er myndighetene så ekstremt innbitt og besatt på at smittevernsbestemmelser skal trumfe alt av andre lover? Får en til å undres om det ligger baktanker og særinteresser rundt det hele som ikke har noe som helst med helse og befolkningens ve og vel å gjøre.