Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 578235

Dato: 21.03.2022

Nei til forlengelse!

Fengsle folk i egne hjem eller på hotell er uhørt. Regjeringen skal gi råd, ikke skape situasjoner for straffeforfølgelse.