Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 461420

Dato: 20.03.2022

Forslagene som regjeringen kommer med her, har ingenting med helse å gjøre, men med kontroll. Dersom lovhjemler som de foreslår gjennom denne høringen, var tilgjengelig gjennom den tilbakelagte Covid-19-perioden, så ville disse etter all sannsynlighet blitt brukt, bl.a til tvangsvaksinering. Det er ikke vanskelig å se i ettertid at det ville gjort stor skade på mennesker og demokratiet – og at det ikke ville hatt noe for seg. Ta denne lærdommen med videre. Ved neste korsvei vil det være lettere å tråkke feil med disse forslagene.