Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 576535

Dato: 21.03.2022

Nei til forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernsloven og helseberdskapsloven for håndtering av koronapandemien.