Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 405099

Dato: 20.03.2022

Jeg sier NEI til forlengelse av de "midlertidige" bestemmelsene i smittevernloven og helseberedskapsloven som er foreslått forlenget til 2023.

I stedet for å framlegge saklige faktaopplysninger, har myndighetene gjort sitt beste for å skremme og forvirre folk og med det skape et polarisert samfunn der det er helt greit å hetse og hate hverandre ut fra vaksinasjonsstatus.

"Meget dødelig virus" sa myndighetene. Dødeligheten i Norge angående C19 er 0,03 prosent, noe som neppe oppfyller kriteriene for å bli kalt et "meget dødelig virus"!

På tross av at myndighetene gjentatte ganger har sagt at vaksinene er "trygge og effektive", ser man på antallet innmeldte mistenkte bivirkninger og ikke minst sykehusinnleggelser pga. vaksineskader, at disse produktene verken er trygge eller sikre. Til orientering: Pfizer har utallige dommer bak seg, der de blant annet er dømt for helsesvindel og bedrag. En av dommene fikk de i 2009. Dengang ble det kalt "Verdens største helsesvindel". Pfizer ble da dømt til å betale $2.3 milliarder i bot.

Informert samtykke er et samtykke avgitt etter at pasienten har fått tilstrekkelig informasjon om den helsehjelp som tilbys, eller i dette tilfellet at man har fått all tilgjengelig informasjon om disse injeksjonene. Det har ikke befolkningen fått fra myndighetene.

Statistikken viser at det er personer med 2-3 C19-vaksiner som blir syke. Gjerne igjen og igjen. Det kan jo se ut til at deres immunforsvar har blitt svekket etter at de har latt seg injisere med disse genfodifiserende mRNA-injeksjonene.

Ny studie fra Sverige viser at mRNA-vaksine integrerer seg i vårt DNA. Dette betyr at en dose Pfizer-vaksine permanent endrer DNA til berørte celler.

Publisert 25. februar 2022. Les mer her:

https://www.facebook.com/104705582043485/posts/137554628758580/

Disse injeksjonene gjør altså ikke mottakeren immun, slik andre vaksiner gjør.

Der er på høy tid at regjeringen og myndighetene tar sitt ansvar ovenfor befolkningen. For politikere skal jobbe for folket - ikke for legemiddelindustrien eller andre interesser.