Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 574631

Dato: 21.03.2022

Et klart og tydelig NEI til forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien. Det er verken forsvarlig eller faktabasert å fortsette slik. Nok er nok!