Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 431051

Dato: 20.03.2022

Det har ikke på noe tidspunkt før, under eller etter pandemien eksistert noe vitenskapelig grunnlag for at nedstegningstiltak eller karantenetiltak har hatt noen målbar effekt på smittespredning eller alvorlige sykdomsforløp av Covid-19. Fra helsemyndighetenes egne tall fremstår Covid-19 som langt mindre farlig enn vanlig influensa og viruset burde aldri ha hjemlet bruk av smittevernsloven.

Høringsforslaget må forkastes.