Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 463781

Dato: 20.03.2022

Jeg er imot dette, og for frihet og vern av menneskerettigheter.