Høringssvar fra Aina Hopland

Dato: 20.03.2022

Nei..!! Jeg er i mot dette og FOR frihet ogverdien av menneskerettigheter...!!!!!