Høringssvar fra Andiran Lionheart

Dato: 08.03.2022

Etter min mening er det ingen medisinskfaglige grunner til å forlenge disse forskriftene.
Regjeringen Solberg foretok et statskupp i mars 2020, og nå ønsker regjeringen Støre å videreføre dette.
Sarscov-2 var ikke verre enn influensa, og var ikke en allmenfarlig sykdom for folk flest.
Forlengelse av forskriftene gir myndighetene makt til å ødelegge folks liv med isolering,tvangsvaksinering,maskebruk når ny influensasesong bryter ut til høsten igjen, siden WHO har endret definisjonen på hva som er en pandemi.
Dette bryter med demokrati, grunnloven og menneskerettighetene, og jeg håper at stortingsrepresentantene skjønner at de representerer folket, ikke eliten i EU og WHO, som ønsker å selg flest mulig vaksiner, uten at andre virksomme profylaktiske medisiner blir vurdert.