Høringssvar fra A S M

Dato: 05.03.2022

Nei ! Nei ! Nei !

NEI til forlengelse av denne loven !

Dette er i strid med Grunnloven

og bryter

Menneskerettighetene!