Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 593047

Dato: 21.03.2022

Jeg sier bestemt NEI til forlengelse av koronatiltakene og alt lovverk som faller inn under.

De er grunnlovsstridige, menneskerettighetsstridige, bryter med Nurenbergkoden og Helsinkideklarasjonen.

Dere har ingen rett til å fortsette med å utøve makt overfor den norske befolkning!!!