Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 251048

Dato: 15.03.2022

Jeg sier nei til forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien. Dette er helt unødvendig og strider mot alle lover og fornuft.