Høringssvar fra Håvard Solberg

Dato: 10.03.2022

Jeg kan ikke se noen grunn til at de midlertidige forskriftshjemlene i smittevernloven skal forlenges. Nå er det på tide å reversere dette og at de folkevalgte får tilbake makta. Det bør også gjøres en evaluering av hva som ble gjort mens disse midlertidige forskriftshjemmelen i smittevernloven var gjeldene. Slik at man for fremtiden kan sørge for å legge opp til ett best mulig system for å håndtere fremtidige pandemier.