Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 619047

Dato: 21.03.2022

Nei!!

"Det må sikres at innbyggerne blir informert at vaksinasjon ikke er obligatorisk og at INGEN blir satt under politisk, sosialt eller annet press for å bli vaksinert, hvis de ikke ønsker dette"