Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 191149

Dato: 05.03.2022

Ingen og da mener jeg ingen forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien

Denne håndteringen har vært dårlig. Frykt har ført til massevaksinering.
Dårlig vaksine