Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 553811

Dato: 21.03.2022

Jeg er i MOT dette, og krever FRIHET i alle menneskerettigheter.

Pandemi eller ei - ingen skal ta fra folket frihetenens makt.

Nå må regjering og alle kontrollerende makter i Norge stå opp for befolkningen, og ikkje la seg trollbinde av maktspillet som foregår i resten av verden.