Høringssvar fra Nina

Dato: 05.03.2022

Jeg sier: Nei - til å forlenge midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronaepidemien.