Høringssvar fra Margaret Hennum

Dato: 21.03.2022

Eg seier NEI til forlenging av koronatiltaka og alt lovverk som fell innunder desse. Dei er grunnlovstridige, menneskerettsstridige, bryt Nurnbergkoda og Helsinkideklarasjonen.